BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
Tin tức mới từ KOKORO :

Tuyển dụng

TUYỂN NHÂN VIÊN

10-05-2017
7821
Trường Nhật ngữ KOKORO thông báo tuyển dụng

Cần tuyển giáo viên dạy tiếng Nhật và nhân sự biết tiếng Nhật.

1. Giáo viên tiếng Nhật
+ Yêu cầu: đạt trình độ N2 trở lên.
+ Thời gian làm việc: Full time
+ Địa điểm làm việc: 794 Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng

2. Nhân sự tiếng Nhật (nữ).
+ Yêu cầu đạt N4 trở lên.
+ Địa điểm làm việc: Tam Kỳ, Quảng Nam.
+ Số lượng: 1
+ Thời gian làm việc: Full time

3. Nhân sự biết tiếng Nhật ( nữ)
+ Yêu cầu: Đạt N5 trở lên.
+  Địa điểm làm việc: 794 Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng.
+ Số lượng: 1
+ Thời gian làm việc: partime ( 17:30 ~ 21:00)

Liên hệ:
Trung tâm Nhật ngữ KOKORO
Đại chỉ: 794 Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3 987 155  hoặc 0935- 81 80 85
Người phụ trách: Trần Hiệp

Trung tâm Nhật ngữ KOKORO (Chi nhánh Quảng Nam)
Đại chỉ: 130 Phan Châu Trinh, Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại: 0235. 3 821 879  hoặc 0935- 81 80 85 (Mr.Hiệp) hoặc 0975688290 (Mrs.Hiền)
Người phụ trách: Trần Hiệp
 

Phản hồi của bạn