BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
Tin tức mới từ KOKORO :

Lịch thi tiếng Nhật

Lịch các kỳ thi Năng lực tiếng Nhật JLPT, Nat-test,J-Test...

Trước đây hằng năm chủ yếu chỉ có 2 đợt thi năng lực tiếng Nhật vào tháng 7 và tháng 12 gọi là JLPT日本語能力試験 (Japanese-Language Proficiency Test). Gần đây do nhu cầu tiếng Nhật ngày càng đông, để đáp ứng nhu cầu đó có nhiều đơn…

Xem tiếp
Phản hồi của bạn