BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
BEST CHOICE FOR STUDYING JAPANESE!
Tin tức mới từ KOKORO :

Giới thiệu việc làm

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT

17-03-2023
1455
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT
(Làm việc cho Công ty ngành gỗ)
Số lượng: 1 người
Yêu cầu:
- Tiếng Nhật phải có N1 hoặc tương đương
- Tốt nghiệp cao Đẳng hoặc Đại học
- Tuổi từ 20 ~ 60
Nơi làm việc: Bình Dương
Mức lương: từ 2,000 $ trở lên
--------------------------
Hồ sơ ứng tuyển gửi qua email: info@kokoro.com.vn
Tel: 0935818085 - Mr. Hiệp


Phản hồi của bạn